มะเร็งหลอดอาหารภัยเงียบที่อันตรายมาก

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81รู้หรือไม่ว่าอาหารการกินนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร่างกายก่อเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมีความสัมพันธ์ กับการเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร แม้จะยังบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดกว่าสาเหตุใดจึงเกิดมะเร็งขึ้น แต่เราก็อาจจะลดความเสี่ยงกับมะเร็งที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะมะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งพบมากขึ้นในทุกวันนี้

หลอดอาหารนั้นเป็นท่อที่ส่งอาหารจากช่องปากเข้าสู่กระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงเป็นจุดที่อาหารทั้งหลายจะต้องผ่านไป เราจึงอาจจะสันนิฐานได้ว่าอาหารบางอย่างความสัมพันธ์ในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารโดยเฉพาะสารไนโตรโซและไนโตรซามีน ซึ่งพบในอาหารเนื้อสัตว์ที่ใช้สารกันบูด อาทิเช่นปลาทะเล หรือปลาหมึก นอกจากนี้ยังพบในพริกและพริกไทยที่อยู่ในแกงที่ใส่เนื้อสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารยังมีความสัมพันธ์กับโรคกรดไหลย้อน ที่ทำให้เยื้อยุในหลอดอาหารมีบาดแผล การดื่มสุรา การขาดสารอาหารบางชนิด การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด รวมไปถึงความผิดปรกติทางพันธุ์กรรม

มะเร็งหลอดอาหารนั้นก็เหมือนกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่ร่างกายควบคุมไม่ได้จนเกิดเป็นเนื้อร้ายและลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย โดยปรกตินั้นมะเร็งหลอดอาหารมักจะไม่แสดงอาการต่างไปจากโรคหลอดอาหารอื่น ๆ คือรู้สึกเจ็บหรือสำลักเวลากลืนอาหาร มีเลือดปนออกมากับอาเจียนหรือมีเสมหะ แม้จะดูมีอาการที่ไม่รุนแรง แต่มะเร็งหลอดอาหารก็มีฤทธิ์ร้ายไม่แพ้มะเร็งประเภทอื่น หากปล่อยไว้โดยไม่รับการรักษาก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ทุกวันนี้แพทย์ยังไม่สามารถตรวจพบมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกเริ่มได้ เนื่องจากอาการไม่ต่างจากโรคในหลอดอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้นเมื่อมีอาการดังที่กล่าวไปข้างต้นควรจะต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยทันที และที่สำคัญต้องดูแลร่างกายให้ห่างจากความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร เช่นไม่สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารที่ใหม่สด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ก็จะลดความเสี่ยงจากมะเร็งหลอดอาหารได้ระดับหนึ่งค่ะ